12 czerwca 2022

Marysia i Mariusz ślub kościelny w Żarnowcu